گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
36 بازدید
موضوع: حقوق
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) ) زمستان 1387 - شماره 58 (8 صفحه - از 203 تا 210)
تعداد شرکت کننده : 0