مجازات های جایگزین حبس
35 بازدید
موضوع: حقوق
مصاحبه کننده : غنی،پرستو
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : اصلاح و تربیت ) تیر 1381 - شماره 4 (2 صفحه - از 14 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0