پژوهش های جرم شناسی در ایران
56 بازدید
ناشر: دادگستر
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2626-52-6
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مقدمه کتاب پژوهش های جرم شناسی در ایران کار استاد می باشد. احمد احمدی (گردآورنده)، جعفر کوشا (مقدمه)، یاسمن خواجه نوری (گردآورنده)