قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی
39 بازدید
ناشر: مهاجر
نقش: نویسنده
شابک: 964-5943-44-2
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دکترین و رویه کیفری ایران) مشتمل بر: قانون مجازات عمومی و سایر قوانین مرتبط، نظریات مشورتی اداره ی حقو ق ( مقدمه نویسی کار ایشان بوده است)