وظایف پلیس شهروند مدار در رعایت حقوق شهروندی متهمان - در مرحله تحقیقات مقدماتی -
54 بازدید
محل نشر: دانش انتظامی » پاییز 1389 - شماره 42 (42 صفحه - از 203 تا 244)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی