مطالعه تطبیقی مجازات کلاه برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه
45 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه حقوق اسلامی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 30 (24 صفحه - از 5 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی