جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری
61 بازدید
محل نشر: دوره 38، پاییز 1387 - شماره 3 (24 صفحه - از 233 تا 256)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون‌ عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود.این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولا فراملی رخ می‌دهد.خطرات ناشی‌ از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابهل ثمربخش با آن بدون تنظیم زیربنای بین المللی‌ قانونمند و پرهیز از سیاست«استانداردهای دوگانه»غیر قابل تصور است. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل کیفری-تروریسم بین المللی-صلح و امنیت بین المللی-شورای امنیت- کنوانسیون‌های ضد تروریسم