گوشه ای از تاریخ: شیلات
50 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگ » اردیبهشت 1331 - شماره 5 - دوره جدید (2 صفحه - از 230 تا 231)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی