گوشه ای از تاریخ: قیام نادر
47 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگ » اسفند 1330 - شماره 3 - دوره جدید (3 صفحه - از 135 تا 137)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی