گوشه ای از تاریخ: قیام نادر
47 بازدید
محل نشر: نامه فرهنگ » بهمن 1330 - شماره 2 - دوره جدید (2 صفحه - از 90 تا 91)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی